Buisdoorvoer afsluitingen

2e wereld primeur: Brandwerende afsluitingen voor pneumatische buistransport systemen

Problemen met brandwerende kleppen in pneumatische buistransportsystemen:

De afsluiter die permanent in de transport stroom aanwezig is kan door corrosieve of vette materialen beschadigd c.q vervuild raken waardoor correct sluiten bij brand niet meer gegarandeerd kan worden. Als er vezels getransporteerd worden kunnen deze vast komen te zitten op en om de afsluiter zodat ook in dit geval correct sluiten niet meer gegarandeerd kan worden.

Verschillende problemen met verschillende oplossingen:

Probleem:      Pneumatisch transport van vaste goederen Transport van goederen met temperaturen oplopend tot 700 °C
Oplossing: Ecotube Omnitube

vragen? neem contact op!

belons