Copy-Cap

Brandveiligheid voor kopieer machines.

Staat uw kopieer machine in een gang of hal om zo door alle medewerkers gebruikt te kunnen worden? Geeft die plaats een logistiek voordeel?

Weet u dat dit ook een levensgevaarlijke situatie kan opleveren?

Door de hittebron in de kopieermachine benodigd voor de fixatie van de inkt geeft de machine een verhoogd brand risico. Een eenvoudige storing aan de thermische zekering kan snel oververhitting en brand tot gevolg hebben. 

 • de gang is de eerste vluchtroute en moet altijd brandlastvrij gehouden worden
 • na enkele seconden ontwikkeld zich zwarte rook die het zicht op de vluchtroute ontneemt.
 • het enkele malen inademen van deze rook kan al dodelijk zijn
 • rook veroorzaakt altijd schade waar het zich verspreid, dit kan leiden tot hoge reinigingskosten en dure bedrijfsonderbrekingen
 • hoge kosten voor de aanschaf van nieuwe elektronische apparatuur daar de HCL (Chloor Waterstof) deeltjes in de rook funest zijn voor alle elektronische apparatuur in het rookcompartiment
 

       Beperk schade en gevaar met ons Copy-Cap systeem.

De Copy-Cap voegt zich onopvallend in uw interieur door zijn ontwerp en uitvoering. Door de metalen beplating zou  de Copy-Cap als magneet bord gebruikt kunnen worden voor mededelingen van huishoudelijke aard op een centrale plaats. Om de Copy-Cap na openen weer in zijn oorspronkelijke positie terug te brengen zijn geen dure monteurs of ingewikkelde procedures nodig, het is kinderlijk eenvoudig.

Voordelen:

 • vrije vluchtwegen
 • rookontwikkeling is onmiddellijk onderdrukt
 • brandrisico gereduceerd tot nul
 • rookschade marginaal
 • renovatie kosten minimaal
 • geen bedrijfssluiting

 

vragen? neem contact op!

belons