Rookschermen

Van alle slachtoffers bij brand valt slechts een klein deel ten prooi aan de vlammen. Het grootste deel, 95% van de slachtoffers, sterft door inademen van giftige rookgassen in de beginfase van de brand. Van deze reukloze gassen, koolmonoxide en kooldioxide, kunnen slechts enkele teugen al dodelijk zijn. Ondanks deze gruwelijke feiten is rookcompartimentering in Nederland een lang verwaarloosd thema. De NEN 6075, die door het bouwbesluit wordt aangestuurd, ziet rookweerstand als een afgeleide van brand: 1 ½ maal de vlamdichtheid is de rookweerstand! Een voorbeeld: een deur met een beglazing die na 20 minuten brand bezwijkt door het breken van het glas is volgens NEN 6075 toch 30 minuten rookdicht. Hoe gaat dat dan die laatste 10 minuten? Ook zien we vaak schermen op basis van NEN EN 12101-1 deze norm heeft betrekking op rookkanalisering en kan in Nederland worden toegepast als gelijkwaardigheid wordt aangetoond.

In de naburige Europese lidstaten wordt al sinds jaar en dag serieuzer omgegaan met de gevaren van rook. Omdat ons bedrijf Duitse wortels heeft, hebben wij nu al systemen die echt rookdicht zijn: Classificaties Sa en Sm volgens EN 1634-3. Wie de normontwikkeling volgt kan nu al zien dat het ook in Nederland niet lang meer zal duren voordat deze norm in het bouwbesluit zal worden opgenomen. Ons productenpalet is er in ieder geval al helemaal klaar voor! Door de hoge gasdichtheid van deze rookschermen zijn ze bovendien zeer geschikt voor het compartimenteren van bijvoorbeeld ruimtes met gasblusinstallatie of zuurstofreductie. De hoge dichtheid van de schermen voorkomt uitstromen van blusgas of toestroom van zuurstof. Dankzij de uitgevoerde testen is de lekkage zelfs te berekenen.

 

vragen? neem contact op!

belons