Rookdicht volgens EN1634-3

In tegenstelling tot rookdichte producten volgens NEN 6075, waarbij de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) slechts theoretisch wordt bepaald als afgeleide van de vlamdichtheid, zijn rookdichte schermen volgens EN 1634-3 daadwerkelijk getest op rookdichtheid. Op basis van deze test worden de classificaties Sa en Sm bepaald. In de laatste ontwikkeling van de NEN 6075 zijn reeds normatieve referenties aan deze Europese bepalingsmethode opgenomen zodat mag worden verwacht dat deze norm ook op korte termijn door het Bouwbesluit zal worden aangestuurd.

De Sa classificatie staat voor weerstand tegen koude rook (20 graden) en wordt bepaald bij een overdruk van 25 Pascal. De lekkage mag maximaal 3m3/uur per meter systeemomtrek bedragen, waarbij de onderzijde buiten beschouwing mag worden gelaten.

De Sm classificatie staat voor weerstand tegen warme rook (200 graden) en wordt bepaald bij een overdruk van 50 Pascal. De lekkage mag maximaal 30m3/uur bedragen, ongeacht de afmetingen. In feite bepaalt de lekkage per m2 het maximaal realiseerbare oppervlak.

vragen? neem contact op!

belons